TURVAISTUINVIITTAKYSELY

Olisiko sinulla hetki aikaa vastata kyselyyn Häivän turvaistuinviitoista? 

Kysely on avoinna kaikille 17.-5.2.2023 välisenä aikana (kyselyaikaa jatkettu). Kyselyssä on omat osionsa turvaistuinviitankäyttäjille, viitasta kiinnostuneille sekä myös niille, jotka eivät ole koskaan ennen viitasta kuulleetkaan. Osallistumalla kyselyyn annat arvokasta tietoa viittojen kehittämiseen sekä voit samalla halutessasi osallistua mukaan arvontaan.

ARVONNAN SÄÄNNÖT

Sääntöjä päivitetty 30.1.2023 kyselyn voimassaolon sekä tietosuojaselosteen osalta.

Voit osallistua arvontaan vastaamalla turvaistuinviittakyselyyn 17.1.-5.2.2023 välisenä aikana ja jättämällä yhteystietosi kyselyn lopussa. Kyselyn voimassaoloaikaa voidaan jatkaa tarvittaessa. Arvonta ja kysely on toteutettu yhteistyössä Pikkuisten Puodin kanssa.

Voittaja saa valita palkinnoksi turvaistuinviitan  tai 100€ lahjakortin Pikkuisten Puodin verkkokauppaan. Palkinto tulee valita viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta.  Turvaistuinviitan voi valita sillä hetkellä valmiina varastossa olevista viitoista tai sillä hetkellä ennakkotilauksessa olevista viitoista. Pikkuisten Puodin verkkokaupan lahjakortti on voimassa 3kk ja siihen sovelletaan samoja sääntöjä ja ehtoja kuin verkkokaupan muihin lahjakortteihin.

Suoritamme arvonnan kyselyn päätyttyä ja ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon sisällä ilmoituksesta, arvomme uuden voittajan. Julkaisemme lisäksi arvonnan voittajan etunimen ja sukunimen ensimmäisen kirjaimen somekanavissamme (Häivä ja Pikkuisten Puoti). 

Voittajalta pyydämme sähköpostitse vain seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumero ja osoite. Sähköposti saapuu vain osoitteesta: kasintehty (a) haiva.fi

ARVONNAN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Häivä
Y-tunnus: 2961588-5
70460 Kuopio
Sähköposti: kasintehty@haiva.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme arvonnan/kilpailun yhteydessä keräämiämme henkilötietoja suostumuksellasi voidaksemme suorittaa arvonnan tai toteuttaa kilpailun, olla yhteydessä voittajaan/voittajiin sekä toimittaaksemme palkinnon. Lisäksi lähetämme yhden sähköpostin kaikille kyselyyn vastanneille ja yhteystietojensa jättäneille, jossa toimitetaan linkki kyselyn tuloksiin.

Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme vain niitä henkilötietojasi, jotka olet antanut arvontaan/kilpailuun osallistumisesi yhteydessä: Nimi ja yhteystiedot (esim. osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja mahdolliset yksittäistä arvontaa/kilpailua varten antamasi lisätiedot.

Käsittelyperuste:

Suostumus

Henkilötietojen vastaanottajat:
Käsittelemme rekisterinpitäjänä itse henkilötietoja.

Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa kilpailun säännöissä kuvatulla tavalla yhteistyökumppaneille palkintojen toimittamista varten. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.

Tietolähde:
Rekisteröidyltä itseltä

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset
Ilman henkilötietoja ei arvontaan tai kilpailuun voi osallistua.

Henkilötietojen säilytysaika:
Säilytämme henkilötietojasi vain niin pitkään kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Arvonnan/kilpailun voittajien henkilötietoja säilytämme osana arvonlisävero- ja kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle:
Ei

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan
Rekisteröityjen oikeuksia koskeva pyyntö tulee tehdä sähköpostitse kasintehty (a) haiva.fi.

Valitusoikeus:
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.